Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Het komende koninkrijk

Marcus 11:1-11

Komende zondag is de eerste zondag in de voorbereidingstijd op het Kerstfeest. Wij zitten nog in de voorbereidingstijd op het Sinterklaasfeest maar in het leesrooster gaan we ons vanaf vandaag afvragen waar we ons eigenlijk op voorbereiden. In het verhaal bereid men zich kennelijk voor op de komst van dat nieuwe koninkrijk dat al heel lang beloofd was. Ooit, in de woestijn, was er een wet en een God die zeiden dat je moest delen wat je had met elkaar. Later in de loop van de geschiedenis was er een koning David die vanuit die instelling de vijanden versloeg en vrede in het land bracht en waren er profeten geweest die steeds weer riepen dat het volk van die weg af dwaalde en dat als men op die weg terugkeerde het rijk van vrede en recht zou komen. Nu was daar die Jezus van Nazareth. Die had het ook steeds over dat Koninkrijk, dat niet een Koninkrijk zou zijn zoals we dat overal in de wereld tegenkomen. Een koninkrijk van macht en aanzien, van economische groei ten koste van de armen in de wereld, maar een koninkrijk van dienen, van zorg voor de armen. Oud minister Onno Ruding noemde dat gisteren een ouderwets koninkrijk en riep dat degenen die er naar terug willen conservatief zijn. Maar Onno Ruding is dan ook lid van een zogenaamde denktank in Europa die nadenkt hoe de positie van de rijken beschermt kan worden en zo mogelijk versterkt. Het is de man van Tante Truus, de tante waarvan Ruding dacht dat alle zieken, gehandicapten en mensen zonder werk daar dagelijks op de koffie kwamen. Ze kwamen wel op de koffie maar dan meer door het beleid van het CDA van Onno Ruding. Jezus van Nazareth gaat naar de plaats waar de Wet van de Woestijn een centrale plek had gekregen, Jeruzalem. Mensen hadden dat wel door, de ezel, belangrijk voor vervoer, werk en inkomen, werd zonder vragen afgestaan voor werk in dienst van die Wet. De reis naar Jeruzalem werd daardoor een soort demonstratie, een met mantels versierde ezel, takken van de bomen, mantels op de grond en juichen voor het nieuwe Koninkrijk. Dwars tegen de Romeinse bezetter wordt dat nieuwe rijk van David, het koninkrijk van vrede en recht alvast door de mensen uitgeroepen. Maar zo eenvoudig is het niet, er zal gewerkt moeten worden. Als het dus laat in de avond is geworden gaat Jezus weer terug. Hij zal de kornuiten van Onno Ruding nog tegenkomen op zijn weg naar het Koninkrijk van Liefde en gerechtigheid.

Laat een Reaktie achter