Home | About | Disclaimer | Emea.nl

De vrouw uit Tekoa

2 Samuel 13:38–14:17

Absalom heeft Amnon laten vermoorden, een broedermoord. Absalom is daarvoor gevlucht. Koning David, vader van beiden, heeft gerouwd en na drie jaren was de tijd van de rouw vol. Drie is het getal van de volheid in de Bijbel. En na de rouw komt de wraak, want broedermoord kan niet ongestrafd blijven, daar zal een antwoord op moeten komen. Joab, de oude trouwe bendeleider van Davids bende heeft dat ook wel door. Maar hij gunt zijn meester niet nog een dode zoon zeker niet als die zoon door de hand van zijn vader de dood moet vinden. Hij verzint dus een list en zo komt een wijze vrouw uit Tekoa met een verhaal naar David. Ze is weduwe, had twee zoons en heeft nu een probleem. De ene zoon heeft de andere zoon doodgeslagen en nu vraagt de familie haar om de moordenaar uit te leveren zodat ook hij de doodstraf kan krijgen. Zou de koning haar kunnen helpen?

In alle verhalen over David gaat het om de vraag of hij in staat is zo te handelen als de God van Israël van iemand verlangt. In de oude verhalen van de God van Israël is ook een verhaal te vinden over de ene broer die de andere broer doodslaat. Dat is het verhaal van Kaïn en Abel. Het antwoord van de God van Israël was niet dat dus Kaïn ook de dood zou vinden. Het antwoord in dat verhaal was dat Kaïn getekend werd door de dood die hij had veroorzaakt maar door de God van Israël onkwetsbaar werd gemaakt. Niemand moest het wagen een hand naar KaIn uit te steken, hij stond onder speciale bescherming van de God van Israël. David hoort het verhaal van de wijze vrouw uit Tekoa aan en hij reageert al net als de God van Israël, niemand moet het wagen de enig overgebleven zoon van de vrouw iets aan te doen. De Koning is zelfs bereid daar een eed op te zweren.

De wijze vrouw heeft het verhaal van Joab en Joab was er op uit om genade te vinden voor Absalom, om een oorlog tussen David en Absalom af te wenden. Uiteindelijk ziet David in dat hij hetzelfde aan het doen is als de familie uit het verhaal van de vrouw uit Tekoa, ook hij is er op uit om de broedermoordenaar te doden. Hij heeft zichzelf veroordeeld als hij dat zou doen en moet daardoor zijn wraakexpeditie opgeven. Omdat het hier gaat om dood en leven vinden we dit verhaal meestal mooi, het is altijd mooi als de een de ander laat leven. Maar ook het oordeel over Absalom zouden we dus moeten opgeven. Een oordeel dat leidt tot wraak hoort kennelijk niet thuis in een leven volgens de richtlijnen van de God van Israël. Wraak moeten we overlaten aan die God. Voor ons ligt de taak te wachten mensen met elkaar te verzoenen. Zorgen dat het voortaan anders gaat, zorgen dat mensen elkaar niet meer doden. Dat gaat niet door zelf ook mensen te doden, dat gaat alleen door zelfs je vijanden lief te hebben, je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is niet altijd even gemakkelijk en voor de hand liggend. Daarom is het goed dat we er elke dag weer opnieuw mee mogen beginnen, ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter