Home | About | Disclaimer | Emea.nl

De God van Israël

Genesis 33:18-34:18

Jacob heeft een nieuwe naam gekregen, Israel. Hij is in het land dat beloofd is aan zijn grootvader en koopt een stuk land. Op dat land richt hij een altaar op want daar is dus zijn God. Maar hoe heet die God, dat blijft onbekend. Voor ons is dat gemakkelijk geworden. Als we het over God hebben dan hebben we het vanzelf over de God van Abraham, Izaak en Jacob, de God van Jezus van Nazareth. Maar in de Bijbel heeft die God verschillende namen, en die namen blijven deels verborgen omdat ze vanouds uit eerbied niet werden uitgesproken. In de Statenvertaling uit de zeventiende eeuw staat “De God Israels is God” Ook de vertaling uit 1951 zegt dat, de Nieuwe Bijbelvertaling vertaalt dan “El is de God van Israel” Dat is al dichter bij het Hebreeuws waarin de Bijbel geschreven stond, maar El betekent eigenlijk gewoon God. De Naardense Bijbel, die zo dicht mogelijk bij het origineel wilde blijven vertaalt het nadat ook het origineel is weergegeven : “El Elohee Jisraël’, – Godskracht, Godsvechters God!” En daarmee snappen we wat er gebeurd. Voortaan wil Jacob zoals we hem maar blijven noemen, openlijk opkomen en uitkomen voor die nieuwe God en daar kunnen ze gelijk mee beginnen. Abraham had alle mannen die bij hem hoorden laten besnijden, niks uiterlijk vertoon van vruchtbaarheid, de vruchtbaarheid komt van liefde en niet van uiterlijk vertoon. Toen de dochter van Jacob als object werd gebruikt en verkracht werd, draaiden de zonen van Jacob het om. Je mag wel met haar trouwen maar dan moet je meedoen met die nieuwe manier van Jacob en zijn God. Dus om te beginnen moet je je ook laten besnijden. En dan moet je de vrouw niet meer als object zien maar als gelijkwaardig. Dat is geheel nieuw. Of het dan ook zo werkt is een heel ander verhaal. Maar de oproep om het geheel anders te gaan doen gold ook voor ons en gisteren konden we laten merken of we dat aandurven. En dat is niet helemaal gebeurt. Nederland zou Christelijk en sociaal hebben gestemd, maar niet alleen heeft het CDA geen christelijk programma en zeker tot nu toe niet christelijk geregeerd veel zorgen baart de winst van de partij voor de vrijheid zonder democratie. Een echt betere samenleving kan dus niet aan politici worden overgelaten. We moeten zelf aan de slag. Misschien moeten er veel en veel meer mensen lid worden van een politieke partij en aan de slag gaan. Als al die mensen die een keuze maakten voor een betere samenleving dat doen wordt het misschien nog wel wat.

?

Laat een Reaktie achter