Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Ik heb meer dan genoeg.

Genesis 33:1-17

Dan komt het uur van de waarheid. Iedereen is het land binnengetrokken waar ooit Abraham van droomde, waar Izaak rondgetrokken had en waar nu Esau zijn broer Jacob tegemoet kwam. Jacob ging voor zijn vrouwen, kinderen en vee uit. En hoewel je iets dagen lang kunt vrezen komt het toch vaak onverwacht. Daar was Esau met zijn leger van 400 ruiters. En dan wil hij ook nog niks van wat je hebt gegeven. Jacob blijft zich onderdanig opstellen. Esau blijft er onverschillig over. Dit is zijn broer, wel komaan we gaan weer naar huis. Maar Jacob blijft ook voorzichtig en komt daardoor uiteindelijk verlost van Esau in Sukkoth terecht. Dat betekent eigenlijk gewoon het huttendorp maar in de Naardense Bijbel wordt het vertaald met Loofhutten. De tijdelijke hutten die tijdens het feest worden opgetrokken als herinnering aan de reis door de woestijn. Hier had Jacob reden voor een feest. Vraag is of ook wij vanavond reden zullen hebben voor een feest. Waar heeft ons volk voor gekozen. Er zijn mensen die beweren dat de Bijbel Christenen verbiedt vandaag mee te stemmen. Niets is minder waar. Juist Christenen weten dat ze een eigen, individuele, verantwoordelijkheid hebben voor de samenleving. Daar droomden Abraham, Izaak en Jacob van, vorm geven aan een volk dat op een nieuwe, geheel andere manier, om zou gaan met godsdienst en met elkaar. Gastvrijheid voorop, vrede waar het mogelijk is, eerst streven naar een bondgenootschap, iedereen er bij betrekken. Abraham had ook zijn knechten laten besnijden, Jacob begint met zijn bijvrouwen voor te stellen aan Esau. Zo zullen ook wij vandaag mee vorm moeten geven aan de richting die we ons volk willen laten inslaan. Moeten de rijken beschermd worden, of helpen we de voedselbanken ons land uit, moeten we ons afzetten tegen vreemdelingen en hun godsdienst, of moeten we uit alle macht proberen samen te leven, zorgen we voor de zwakken en de zieken in ons land of laten we hen maar aan hun famillie en het lot over. Daar gaan de keuzes over, vanavond weten we wat een meerderheid wil, en morgen kunnen we er mee aan de slag. Want wat er ook gekozen wordt, voor gerechtigheid en vrede is altijd een hoop werk nodig waar iedereen aan mee moet doen.

?

?

Laat een Reaktie achter