Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Denk aan de vrouw van Lot!

Lucas 17:31-37

Dat oudere mensen denken dat het vroeger beter was is bijna een spreekwoord geworden. Het is overigens niet helemaal waar. De hoogbejaarden onder ons weten nog van de tijd dat er geen AOW was, de tijd dat hun ouders nog extra hard moesten werken om de opa’s en oma’s van toen in leven te houden. Omdat dat zo moeilijk was, zeker na de Tweede Wereldoorlog in de tijd van de wederopbouw, werd de AOW bedacht. Die Tweede Wereldoorlog was ook al geen tijd om met plezier op terug te kijken. En daarna de wederopbouw, een tijd waarin het langzaam beter ging maar waarin ook grote problemen te overwinnen waren. Een tijd zonder TV, met weinig vakantie en zes dagen in de week werken. Pas toen de vijfdaagse werkweek kwam en de TV algemeen ingevoerd werd kon ook het leven wat aangenamer worden. Zo zijn we nu in een tijd van grote welvaart aangeland als je dat vergelijkt met de tijd van 100 jaar geleden. Wie blijft staren op wat vroeger was mist toch een heleboel waarvan te genieten is. “Maar”, zegt Jezus van Nazareth, het wordt nog mooier, “ik ga iets nieuws beginnen, het is al begonnen, merk je het niet”. Huub Oosterhuis maakte van deze prachtige tekst van een profeet een heel mooi lied dat in canon eindeloos gezongen kan worden. Nu is de passage uit het Evangelie van Lucas die we vandaag lezen helemaal niet zo mooi. Je zou toch denken dat alle mensen wel goed met elkaar zouden kunnen opschieten tegen de tijd dat het Koninkrijk van God zou komen. Dan zouden alle problemen toch voorbij zijn? Dat zijn toch alle tranen gewist? Nee dus, zo zal het niet zijn. Het is al begonnen maar kijk om je heen, de strijd om de armen te helpen is nog steeds een strijd, bezit is nog steeds een afgod waar maar weinig mensen afstand van kunnen doen, als twee mensen van elkaar houden wil er één nog maar al te vaak de baas of bazin zijn. En als er iets mislukt of ergens doden vallen zijn er altijd een hele boel mensen die er aan willen verdienen en er een slaatje uit willen slaan. Dat is allemaal niet veranderd sinds de dagen van Jezus van Nazareth. We zullen ons er niet door uit het veld moeten laten slaan, we weten dat mensen die het goede willen door de geschiedenis heen ook het goede hebben nagelaten en wel zoveel dat we er op door kunnen bouwen. we kunnen eerlijker delen zodat meer mensen meer AOW kunnen krijgen, we kunnen gevangenen opvangen in Exodus huizen zodat ze een betere kans op een eerzaam leven kunnen krijgen, we kunnen de onrechtvaardige tolmuren afbreken zodat armen ook op onze markten hun waar te koop kunnen aanbieden, we kunnen op slachtoffers van oorlogen letten zodat de vrede dichterbij komt, we kunnen elkaar informeren over rampgebieden als in Darfur zodat het lijden op de wereld afneemt. En met dat alles kunnen we vandaag beginnen omdat het Koninkrijk van Jezus van Nazareth al begonnen is.

Laat een Reaktie achter