Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Veel lezen mat het lichaam af

Prediker 12:9-14

De laatste passage uit het boek Prediker. We sluiten het af. Het boek gaf ons de raad te genieten van wat we hebben. Streven naar meer en beter is streven naar lucht en leegte en dus najagen van wind. Beter is het te delen met elkaar. Ook in deze slotpassage klinkt weer die raad, heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat je ze na moet leven is overigens nog niet eens zo gemakkelijk vertaald. In de statenvertaling wordt gesproken over het houden van de geboden, de vertaling uit 1951, die werd vervangen door de Nieuwe Bijbelvertaling die we hier volgen, spreekt van het onderhouden van de geboden, de Naardense Bijbel vertaalt met het bewaken van de geboden. We weten wat de geboden zijn, heb je naaste lief als jezelf, dat is hetzelfde als God liefhebben. Dat is dus niet een wettelijke regel die je wel of niet kunt nakomen, maar dat is een levenshouding zegt de Nieuwe Bijbelvertaling, dat moet je vast houden zegt de Statenvertaling, daar moet je hard aan werken zegt de vertaling van 1951, dat moet je je niet laten afpakken zegt de Naardense Bijbel. Al die vertalingen geven iets weer van wat er oorspronkelijk is bedoeld, het letterlijk nemen van de Bijbel is dan ook niet echt mogelijk. Geboden in de Bijbel zijn niet de Romeinse wetten en de opvattingen over wetten zoals wij die kennen. Geboden in de Bijbel zetten je in beweging, laten je kijken naar andere dingen dan in de wereld vanzelfsprekend zijn, laten je gaan op wegen die onbekend zijn bij mensen die streven naar meer en beter. Je ziet dan de armen langs de weg, je gaat dan naar slachtoffers van oorlog en onrecht, je voedt de hongerigen en kleedt de naakten. Dat is niet iets wat je zo maar op je eentje kunt doen. Daar heb je bondgenoten bij nodig. Dat doe je dus met heel het volk zegt de Bijbel, dat doe je zelfs met alle volken. Wij zeggen dan dat de hele samenleving er op moet worden ingericht, dat de hele wereld er bij betrokken moet worden. Daarin telt ieder mens, daar telt geen huidskleur of soort van geloof. Dat is de richting die het boek Prediker ons wijst. Elke aansporing om carriere te maken, om mee te doen met de race naar meer consumptiegoederen, om rijker te worden en nog rijker, is lucht en leegte, het stelt allemaal niets voor. Het enige dat telt en dat blijft is liefde voor mensen. Zelfs de studie in al die boeken die beloven je een beter mens te maken is alleen maar vermoeiend, het mat het lichaam af. Je wordt niet een beter mens door te mediteren of oefeningen te doen die worden voorgeschreven door boeken en goeroes, je wordt een echt mens door mens te zijn voor anderen, door je naaste lief te hebben als jezelf en daar alles voor over te hebben, dat telt.

 

Laat een Reaktie achter