Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Voordat de slechte dagen komen

Prediker 12:1-8

Sinds de jaren 60 van de vorige eeeuw ligt alle nadruk in onze cultuur op de jeugd. Als de mensen in de leeftijd tussen 20 en 40 iets niet leuk vinden dan is het commercieel niet interessant, ook al zijn er inmiddels veel meer mensen boven de 55 jaar oud. Alles moet jong en hip zijn is de leus. Dat lijkt ook de leus van Prediker, maar als we dat denken hebben we het toch niet helemaal goed gelezen. Prediker geeft hier een advies aan de jeugd dat aansluit bij het advies over het gooien van brood op het water. Als je namelijk in je jeugd al het goede doet en weet te delen met mensen die niets hebben dan kon je daar nog wel eens profijt van hebben als je ouder wordt en de de schaduwen van het leven boven je hangen. Ieder mens heeft dagen dat het mee zit en dagen dat het tegen zit. Ziekte, zeer, conflicten, ze zijn in een mensenleven onontkoombaar. Als je er dan voor gezorgd hebt dat er ergens steun en hulp vandaan komt dan ben je extra geholpen. In onze samenleving hadden we dat georganiseerd in de verzorgingsstaat. Die zorg was georganiseerd in de tijd dat we nog met veel volksziekten te maken hadden. Ziek zijn was een ramp en kon lang duren, genezen was maar toeval. Nu is de tijd veranderd. Genezen en revalideren kan veel en veel vaker, ziek zijn hoeft niet meer zo lang te duren. Helaas is de verzorgingsstaat niet aangepast op de veranderende mogelijkheden maar op de weigering van de rijken mee te helpen zorgen voor de armen. De kosten van inkomensverlies bij ziekte worden op de werknemers zelf afgewenteld. De kosten van de gezondheidszorg worden niet meer gedeeld maar afgewenteld op de gebruikers van gezondheidszorg. De compensatie voor gehandicapten en chronisch zieken via de belastingen bereikt alleen de rijken. Jongeren doen er dus goed aan zich op de hoogte te stellen van de voordelen van een verzorgingsstaat waarin eerlijk delen voorop staat. Samen Werken en Samen Leven betekent voor een samenleving in de zin van de Bijbel ook altijd Samen Delen. zolang dat niet het geval is zullen ze zichzelf moeten verzekeren, tegen ziekte, tegen arbeidsongeschiktheid, tegen werkloosheid, en tegen het ouder worden. Vergeet ook het laatste niet. Doordat de gezondheidszorg verbeterd worden we ook steeds ouder. Daardoor zijn er ook meer pensioenen nodig die langer genoten worden. Tijdig je verzekeren betekent dat je al op jonge leeftijd zorgdraagt voor je ouderdom. Bedrijfspensioenen zijn niet meer voldoende. De macht van de rijken zorgt er voor dat werkenemers aangezet en ingezet worden als machines. Als je ze even niet nodig hebt zet je ze aan de kant en buiten het arbeidsproces. Flexabiliteit noemt men dat. Sparen voor later wordt dan via een bedrijf onmogelijk. Zolang er geen rechtvaardige samenleving is moeten we jongeren dus voorhouden dat ze voor zichzelf en voor elkaar moeten zorgen.

Laat een Reaktie achter