Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Ik sla mijn haak door je neus

2 Koningen 19:14-28

Wat moet je nu met grootspraak en propaganda? Eigenlijk kun je er maar weinig mee. In het verhaal van vandaag lezen we dat Koning Hizkia met de brief van Koning Sanherib van Assyrië naar de Tempel in Jeruzalem gaat. Koning Hizkia had besloten dat de godsdienst van de God van Israël de enige godsdienst zou moeten zijn en dus moet in de duistere tijden van de belegering van Jeruzalem door Assyrië ook die godsdienst maar uitkomst geven. Vrome Christenen zeggen ook altijd dat je je problemen aan de voeten van God moet neerleggen zoals Hizkia in dit gedeelte doet. Maar God antwoord niet. Er klinkt geen stem van God in het hart van Hizkia. Het is opnieuw de profeet Jesaja die in de naam van God antwoord. Hij had Hizkia al eerder gewezen op de Wet die de God van Israël had gegeven en het verbond dat met het volk was gesloten. Dat je net als in de godsdiensten van de afgoden je bedreigingen neerlegt bij de God van Israël dat helpt niet. Je zult zijn Wet moeten volgen zoals later in het verhaal zal blijken, een profeet kan je daarbij helpen.

Allereerst laat Jesaja zien wat je nu aan moet met al die propaganda van de koning van Assyrië. Die had laten zien dat hij allerlei landjes had weten te veroveren. Landjes waarvan Koningen gedacht hadden dat ze wel beschermd zouden worden door de goden van die landjes. Ze hadden zelfs hun kinderen in het vuur geofferd om hun land te beschermen. Dat had ook de vader van Hizkia nog gedaan om maar in het gevlei te komen bij de koning van Assyrië. Het had hem gevoerd tot de status van vazal waarbij hij al het goud, zilver en brons uit paleis en Tempel had moeten halen om die koning van Assyrië maar tevreden te stellen. Jesaja laat zien dat die propaganda makkelijk te bestrijden is. Als je nu gewoon alle rampen die anderen zijn overkomen op je eigen rekening zet dan lijkt het veel meer dan het misschien is. Het is hier de God van Israël die de bomen in de Libanon heeft geveld, die de zijrivieren van de Nijl in Egypte heeft drooglegd. Kom daar maar eens tegenop.

Propaganda is dus altijd te weerleggen. Tegen gesnoef is op te komen door nog meer te snoeven en leugens kunnen worden ontmaskerd. Natuurlijk geven socialisten te veel belasting uit zeggen de rijken bij ons. Zij moeten immers leren delen van wat ze hebben om de welvaart van de hele wereld op een hoger peil te brengen en bij ons de crisis te kunnen bestrijden? Propaganda zegt dat de leider van de grootste socialistische partij een slechte wethouder financieën was, dat was hij dus niet, integendeel, zelfs zijn politieke tegenstanders waren er tevreden over zijn beleid. Propaganda zegt dat al die grootverdieners en superrijken de belastingen ontduiken en hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ontlopen. Ook dat is niet echt helemaal waar. Daar waar slappe regeringen de rijken beschermen stijgen de kansen om belasting te ontwijken, maar daar waar eerlijk delen en eerlijk handelen met waardering door een samenleving wordt beloond daalt de ontwijking van maatschappelijke verantwoordelijkheid. De liefde voor de minsten roept nog altijd de meeste waardering op. We zullen dat ook in het verhaal van Hizkia nog tegenkomen. We kunnen het in elk geval elke dag in de praktijk brengen, ook vandaag weer.

 

Laat een Reaktie achter