Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Moge de HEER u zegenen

Numeri 6:22-27

We nemen vandaag afscheid van het oude jaar. En bij het afscheid lezen we de zegen die de priester Aäron aanhet volk van Israël moest geven. Die zegen vond men door de eeuwen heen zo mooi dat je hem ook vandaag nog elke week kunt horen. Vandaag overigens ook. Het is de zegen die in de Protestantse Kerken vanouds de kerkdienst besluit. De voorganger heft de handen en uit zijn handen mag je dan de zegen ontvangen zoals dat heet. Hij, of zij, geeft die zegen door namens God, want het was de God van Israël die de zegen liet uitspreken. De woorden die we vandaag lezen zijn de woorden die bij het geven van de zegen gezegd worden. Daarmee besluit het leesrooster van het Nederlands Bijbelgenootschap het leesrooster voor dit jaar. Morgen begint er een nieuw leesrooster. En bij het afsluiten van dat leesrooster krijgen alle lezers de zegen mee ook van het Bijbelgenootschap.

Dat je gezegend wordt is natuurlijk mooi maar wat betekent het eigenlijk. In dit gedeelte staat ook wel een beetje een uitleg. Er wordt gesproken over het uitroepen van de NAAM van de God van Israël. In die naam zit kennelijk zegen en bescherming opgesloten. Als de God van Israël zijn gelaat over ons doet schijnen dan kan hij ook genadig zijn, als hij zijn gelaat naar ons toewend dan geeft hij zijn vrede. Het lijken wel toverformules als je niet uitkijkt. Het klinkt ook zo mooi dat het je kan betoveren en overtuigd van het goede dat je is overkomen verlaat je de kerk. Maar zo is het niet. Die NAAM zegt ons dat God met ons mee gaat, het is God zelf die zal zorgen voor de zegen staat er. En als God bij ons is wat zal er dan gebeuren?

Dan kan er een licht opgaan voor ons. Nu weten we ook dat die God van Israël is bij de zwakken en verdrukten. Het volk Israël waar hier sprake van is was een volk van bevrijde slaven. Als ons een licht op gaat dan zien wij die zwakken en verdrukten. Dan is er genade en genade lezen we elders in de Bijbel is het herstellen van gemaakte fouten, dat wat mensen aan onrecht is aangedaan kan dus hersteld worden en daar mogen wij een instrument voor zijn. We hoeven ons daar niet druk om te maken of bang voor te zijn want we krijgen er de vrede van de God van Israël voor en vrede brengt recht en gerechtigheid staat er geschreven. Zo zullen de mensen door God zelf gezegend worden als wij ons er maar bewust van zijn dat God met ons meetrekt, ook in het nieuwe jaar, elke dag opnieuw. Zo mag ook hier vandaag de wens klinken dat ieder in ons land in het komende jaar gezegend mag worden door de God van Israël.

Laat een Reaktie achter