Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Het leger is te groot

Rechters 6:33-7:8
 
Nog steeds zijn er vreedzame volken die bang moeten zijn als de tijd van de oogst aanbreekt. De bewoners van Zuid-Sudan hebben daar uiteindelijk hun zelfstandige staat aan te danken. Roversbenden en miliatairen hebben heel lang gedaan of de oogst, waarvoor ze niet hadden gezaaid, van hen was. Ze vermoorden de boeren, verkrachten hun vrouwen en namen alles mee dat van hun gading was. Vergelijkbaar waren de plunderingen die het volk Israël in de dagen van Gideon moest ondergaan. Hoe ze ook hun best deden om te lijken op de hen omringende volken, het lukte hen niet. Gideon sloeg een andere weg in, de weg van de rechter die de armen recht doet en die de rovers en opvreters tegenhoudt. Het volk dat eerst om zijn uitlevering had gevraagd is nu het eerste dat zich om hem schaart. Maar angsthazen en bangerikken kan deze Gideon niet gebruiken, vandaar de selectie.

Wie op de derde dinsdag in september wel eens de hele stoet vrome en keurige politici voorbij heeft horen komen en ze horen uitleggen dat het volgend jaar met de rijken beter gaat en met de armen niet slechter zinkt de moed in de schoenen als je er aan denkt hoe je van dit land werkelijk een rechtvaardige samenleving kan maken.  Gelukkig hebben we hier het verhaal van Gideon die ook een vijand moest bestrijden. Een vijand die als een sprinkhanenzwerm het volk kwam beroven. Hij mocht er op vertrouwen dat slechts een handvol toegewijde mensen genoeg was om de bedreiging af te wenden. En het is nog steeds zo, een handjevol toegewijde mensen kan de ergste bedreigingen voor onze samenleving afwenden. Mensen die zorgen dat jongeren niet in koude buurten hoeven rond te hangen, politici die zorgen dat de uitkeringen op peil zijn en de scholen in aantrekkelijke gebouwen zijn gehuisvest.

En als maar een handvol mensen blijven vragen wat de partijen van plan zijn met de armsten in de stad, met de zieken en gehandicapten, met de ouderen, dan veranderd het vanzelf. Als door een gerstebrood rollend van de berg zullen de rijken die huilen bij de geringste maatregel om te delen weggevaagd worden. En wees er van overtuigd, dat handjevol mensen dat elke week een paar uur besteed om in de Fair Trade winkel of de Wereldwinkel te staan heeft het al zo ver gebracht dat veel supermarkten ook de Fair Trade en Max Havelaar producten zijn gaan verkopen. Als dat handjevol mensen het volhoudt zal de roep om de afbraak van de onrechtvaardige tolmuren toenemen en zal die roep de beslissende politici bereiken, tot ze er niet meer omheen kunnen en gedwongen worden recht en gerechtigheid te doen.

Laat een Reaktie achter