Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Het land had 80 jaar rust

Rechters 3:12-31
 
Bij Othniël duurde de rust in het land nog 40 jaar, maar bij de volgende Rechter die wordt genoemd, Ehud, was het succes al twee maal zo lang en duurde de vrede in het land al twee generaties. Nu zou je denken dat die Ehud toch wel een geweldenaar zou moeten zijn. Een legeraanvoerder met strategisch inzicht. Een sterke atleet die zijn manschappen in de strijd zou kunnen voorgaan. Niets is minder waar. Dat soort mannetjesputters is niet het soort waar Bijbelverhalen op vertrouwen. Ehud was een gehandicapte. Het blijft jammer dat vertalers geen namen vertalen, zoals vroeger in Indianenboeken wel gebeurde, daar lees je dan over Wilde Stier en zo. Ehud is iemand die gehandicapt is aan zijn rechterhand, de zoon van Handige Rechterarm. De zoon van en zelf dus het tegendeel. Hij leert echter zijn linkerarm gebruiken en dat werkt. Als je kijkt of iemand een zwaard bij zich heeft dan kijk je links, daar hangt een zwaard voor Handige Rechterarm, maar voor Kreupele Rechterhand, diens zoon, hangt het zwaard rechts en dat blijft onopgemerkt.

Zo wordt de wrede vadsig dikke koning doodgestoken, en zo staat er in de oorspronkelijke tekst, hij kon in de stront zakken. Zoiets vertalen onze keurige Bijbelvertalers niet. Jammer want een verhaal als dit maakt dat gehandicapten bemoedigd worden om in opstand te komen tegen hun onderdrukkers. In onze democratie misschien niet direct met geweld maar wat regeringen en instanties soms met ze uithalen is niet mis.Iedereen kent het drama van het persoonsgebonden budget. Gehandicapten hebben net geleerd hun leven zelf in te richten, hun zwaard daar te hangen waar ze het zelf kunntn gebruiken of het budget dat ze daarvoor nodig hebben komt weer in handen van een kantoor, een bureau een loket waar je maar bij moet kunnen.

Van het boek Rechters leren we dat het een linkspoot was die het volk bevrijdde. Hij ging het volk voor, maar was daarbij ook een voorbeeld. Je kunt opstaan tegen onrechtvaardige maatregelen. Je hebt misschien wel de plicht om je stem te verheffen tegen het onrecht dat de zwaksten onder ons wordt aangedaan. In de Bijbel worden stotteraars en lispelaars er op uitgestuurd om recht en gerechtigheid te verkondigen, worden kreupelen op pad gestuurd om de vijanden van het volk te bestrijden. Waarom zouden wij dan nog langer moeten zwijgen. Misschien dat de goede sprekers onder ons wel stem moeten geven aan de mensen die hun stem hebben verloren. Jezus van Nazareth liet de lammen lopen en de blinden zien, wij kunnen dat ook, door voor ze in de bres te springen, desnoods vandaag nog.

Laat een Reaktie achter