Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Ik zal u verhoren

Handelingen 23:31-24:9

Dat moet toch een hele vervelende zaak geweest zijn voor de Romeinse bevelhebber van Judea. Al die groepjes Joden die elkaar naar het leven stonden over godsdienstige zaken waar hij geen flauw benul van had. Wie vindt nu wat en waarom en wat is het gevolg er van? Uit het deel dat we vandaag lezen wordt in elk geval duidelijk dat opstootjes en relletjes de Romeinen onwelgevallig zullen zijn en dus wordt Paulus dan ook van het aanstoken er van beschuldigd. Advocaten kunnen het nog steeds heel mooi vertellen maar ook toen namen ze het niet altijd even nauw met de feiten. Nazoreërs zijn mensen die een in de Bijbel nauwkeurig omschreven taak op zich genomen hebben. Ze zijn in de Tempel aan God gewijd en verdedigen het Joodse Geloof. Simson was een Nazoreër. Omdat een Nazarener, iemand uit Nazareth, bijna hetzelfde klinkt was ook Jezus van Nazareth al wel eens een Nazoreër genoemd. Ten onrechte want dat was hij niet, waren zijn volgelingen niet en was ook Paulus niet.

Hoe iemand je noemt en hoe je jezelf noemt is kennelijk belangrijk in de Bijbel. Ook in onze dagen is dat niet onbelangrijk. De terrorist in Noorwegen noemde zich een Christelijk conservatief. Voor Christenen waren zijn daden in elk geval verre van Christelijk, dit was niet het kwade bestrijden met het goede, dit was niet je vijanden lief hebben, dit was niet de linkerwang toekeren als iemand je een slag op de rechter geeft. Je kunt zo ongeveer het hele Nieuwe Testament opschrijven om aan te tonen dat dit mischien conservatief was maar zeker niet Christelijk. Maar mogen we ons daarmee van de zaak afmaken? Eindigt de discussie met een aantal bijbelteksten waarmee we duidelijk maken dat deze terrorist ongelijk had? Is dat dan het kwade bestrijden met het goede?

De Noorse terrorist voelde zich onder meer geïnspireerd door sommige Christenen die zich hebben geüit over de komst van de Islam naar Europa. Dat juist Nederland 400 jaar lang het grootste Islamitische land van de wereld is geweest doet daarbij niet terzake. Die Nederlanders wisten al die 400 jaar die Moslims in hun rijk effectief te onderdrukken. Ze hadden mensen als Coen en van Heutz om hetzelfde te doen wat de Noorse Terrorist nu van politici verwacht, wat Wilders met woorden doet. Als wij de daden van deze Terrorist verkeerd vinden, en verkeerd zijn ze, dan zullen we ook onze woorden moeten wegen. Dan is het verlangen om de tekst op het monument voor Coen in Hoorn te veranderen niet zo vreemd meer. Dan is de oproep om maaltijd te houden met Moslims in plaats van ze als achterlijk en gevaarlijk weg te zetten misschien ook wel een betere weg.

De Romeinen hadden in de dagen van Paulus een groot aantal soldaten en ruiters nodig om de rust in Palestina te bewaren en de duurzame vrede waarover de advocaat van het Sanhedrin spreekt te verzekeren. Wij hebben in de eerste plaats onszelf om de verantwoordelijkheid voor rust en vrede op ons te nemen. Daarvoor moeten we onze medemensen als mede mensen tussen ons op weten te nemen. Daarvoor leert de Bijbel ons om onze naaste lief te hebben als onszelf. Daarvoor leren we in de Bijbel dat alleen de liefde kan overwinnen en een betere samenleving op kan nemen. Maar we leren ook dat we elke dag opnieuw mogen beginnen met een leven van liefde en het meenemen van iedereen in een samenleving van liefde. Dat mag dus ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter