Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Gehoond worden wij door onze naburen

Psalm 79

Hoe veel zullen Christenen gehoond worden na de vreselijke aanslag op jonge levens in Noorwegen? Volgens de eerste berichten was de vermoedelijke dader een conservatief Christen die zich liet inspireren door bewegingen als die van Wilders. Het was dan ook niet verwonderlijk dat Wilders en de SGP zeer snel spraken van een zieke dader waar zij afstand van nemen. Maar is die dader ziek of inspireert dat geloof in de God van Israël tot dit soort daden? Je zou het bijna geloven als je met de psalmist van vandaag meezingt dat de volken die ons aanvallen zevenvoudig gestraft moeten worden. Maar daarbij gaat het juist om het in leven houden wie ten dode zijn gedoemd.

De Psalm die we vandaag lezen heeft natuurlijk niets met de actualiteit van de laatste dagen te maken. Deze Psalm bezingt het gevoel dat het volk Israël overkwam toen Jeruzalem verwoest werd, de Tempel afgebroken en het volk weggevoerd in ballingschap. Ook bij profeten als Jeremia en Jesaja kun je lezen dat de volken die rond Israël woonden zich vrolijk maakten over de tenondergang van dat landje. Het landje dat zich zo hooghartig had opgesteld, dat bondgenootschappen had gesloten met de machtigste rijken van die tijd het laatste nog met Egypte dat hen nu in de steek had gelaten. Dat landje beriep zich altijd op een onzichtbare God waarvan niet eens beelden aanwezig waren in zijn Tempel. Ondertussen hadden ze wel andere goden geplaatst en aanbeden en vruchtbaarheidspalen voor Asjeera in de akkers gedreven.

In deze Psalm lijkt het volk berouw te krijgen van datgene wat ze verkeerd hebben gedaan en het lied loopt uit op het goede dat de God van Israël heeft gedaan en dat navolging verdient. Het is de God van Israël die de roem verdient. Het Joodse geloof en het Christelijke geloof maakt de gelovigen niet beter dan de mensen die zulk geloof niet aanhangen. Er is maar één God en die God roept op tot het goede, ondanks alle kwaad dat er in de wereld wordt gedaan. Kerken zetten dezer dagen hun deuren open voor mensen die stilte en steun nodig hebben. In Rotterdam de Noorse Kerk.

De PKN kerken in Nederland organiseren extra collectes voor de hongerenden in Afrika. Wie bezig is met de Bijbel hoort daarin de stem van de God die oproept om de lijdenden niet te vergeten. Vandaag zijn dat de gewonden en de nabestaanden  van de vreselijke aanslag in Noorwegen, maar ook de hongerenden in Afrika en de slachtoffers van alle oorlogen en geweld. We zullen wegen moeten zoeken om in vrede te leven met mensen die anders geloven. In onze samenleving geven Moslims daarvoor een eerste kans. De Bijbel roept ons op men hen maaltijd te houden. Dat moeten we dan maar doen, niet omdat we beter zijn dan een ander, maar omdat we allemaal kinderen van die ene God zijn en kinderen horen elkaar niet uit te roeien maar elkaar te laten groeien, ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter