Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Dat een voet het kan breken

Job 39:1-12  

Ook vandaag moeten we even waarschuwen voor de nieuwe tekstnummering die in deze hoofdstukken van het boek Job heeft plaatsgevonden in de Nieuwe Bijbelvertaling. In andere vertalingen is het Job 39:4-15. Maar de hier gehanteerde bijbelvertaling is nu eenmaal de nieuwste van het Nederlands Bijbelgenootschap en de Katholieke Bijbelstichting, de Nieuwe Bijbel Vertaling. En vandaag lezen we over wilde dieren en tamme dieren die wilde dieren zijn geworden. De natuur is ontzagwekkend maar de God van Israel gaat de natuur te boven. Wij mensen kunnen veel van de natuur te weten komen. We kunnen de natuur naar onze hand zetten. Dat zou ons al moeten waarschuwen voor het feit dat in de natuur geen goddelijke krachten te vinden zijn. Maar in dit hoofdstuk uit het boek Job wordt er nog een hoofdstuk aan toegevoegd. We kunnen  denken dat we dieren kunnen temmen maar als die dieren weer verwilderen dan zijn het ook weer echte wilde dieren. Verwilderde ezels luisteren echt niet naar ezeldrijvers. En dieren die lijken op dieren waar je wat aan zou kunnen hebben zijn het nog niet als zij niet hetzelfde doen. Ooievaars maken hun nest op hoge plekken. Als er dan onraad is vliegen ze op en daarmee zijn het waarschuwers voor dorpsbewoners. Omdat ooievaars opvliegen als ze kindergehuil horen waren ze ooit het teken dat de geboorte van een nieuw kind voorspoedig was verlopen. Struisvogels leggen hun eieren op de grond. Zij kijken dus niet verder dan de dorpeling en hun eieren worden gemakkelijk onder de voet gelopen. Dat de mens gebruik kan maken van de natuur, dieren kan temmen en zo, maar dat geen mens de verwildering in de hand heeft maakt veel mensen tegenwoordig huiverig voor genetische manipulatie. Door veranderingen aan genen in een laboratorium worden nieuwe bacterieën, nieuwe dieren en planten gemaakt. Van die nieuwe schepselen weten we niet wat die gaan doen als ze verwilderd raken. Ze loslaten in de vrije natuur, ze los laten lopen of telen op open akkers is een risico dat we niet kunnen overzien. Ook het eten ervan kan op de lange duur gevaarlijk zijn. Er is geen ervaring mee. De Bijbel waarschuwt ons voor de struisvogel die ooievaar wil zijn. Het kan er op lijken maar het is het nog niet. Datzelfde kan gelden voor genetisch gemanipuleerd leven. Job en de schrijver van het boek Job kende die wetenschap nog niet. De waarschuwing niet als God tegenover de natuur te willen staan is er niet minder om. Laten we dus bescheiden blijven en voorzichtig zijn. Eén onbezonnen voet kan ons leven breken.
 

Laat een Reaktie achter