Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Noach bouwde een altaar

Genesis 8:15-9:7

Het eerste dat Noach doet als hij de ark verlaten heeft is het voedsel dat hij bij zich heeft delen met God. Hij had immers van al het reine vee en alle reine vogels zeven paren mee in de Ark. Met dat offer is de God van Israël niet te vermurwen. Die gaat er van uit dat uiteindelijk de mens de verkeerde keuzes zal maken. Later zal een profeet namens God nog eens uitroepen dat God geen offers wil maar rechtvaardigheid voor de armen. Het religieuze gebaar van Noach maakt op de God van Israël dus geen indruk. Religieuze riten zijn geen handelingen waar de God van Israël op zit te wachten. Het gaat voortdurend om rechtvaardigheid voor de armen en zorg voor de zwaksten in de samenleving. Een samenleving van fatsoen is daarom vaak een gruwel voor God, want er zijn altijd mensen die in een dergelijke samenleving niet mee kunnen komen.

Dan begint God met de wording van het geslacht van Noach. De aarde is nu het werkterrein van de mens. Voor alle mensen geldt dat je geen mens mag doden. De doodstraf is hier dus van begin af aan een te verwerpen daad. Exuses dat het later wel een gewoonte werd gelden niet. De mens is nu eenmaal van begin af aan ook behept met slechte overwegingen een slechte manier van denken. Door de God van Israël wordt hier het goede neergezet. Eerbied voor het leven staat daarbij voorop. Het verhaal gaat uit van mensen die zelf hun dieren nog slachten, of het wilde dieren of tamme dieren zijn maakt daarbij niet uit. Zorgen dat alle bloed een lichaam heeft verlaten brengt je eerbied bij voor het te doden dier, voor diens leven. Doden voor plezier, voor de sport of om er zelf mooier van te worden past hier in het geheel niet bij.

En dan denken sommigen dat het laatste vers uit het gedeelte dat we vandaag lezen de mens opdracht geven om veel kinderen te krijgen. Maar dat staat er niet en wordt er ook niet bedoeld. Wees vruchtbaar en talrijk bevolk de hele aarde heeft twee verschillende opdrachten in zich. De mens is de macht over de aarde, over de planten en de dieren gegeven. Om die macht over de hele aarde te kunnen uitoefenen moet je met veel mensen zijn. Maar vruchtbaar ben je pas als overal de liefde van God ervaren wordt. Als die geboden over de eerbied voor het leven en bovenal de eerbied voor het leven van mensen ook werkelijk in de praktijk gebracht worden. Hoeveel kinderen je krijgt is daarbij niet echt van belang zal in de rest van de Bijbel blijken. De zorg voor de armen als eerbied voor het leven staat voorop. Mensen en dieren verdienen volgens de God van Israël een goed leven, vrij van angst en zorgen, vrij van leed en van geweld. Daar mogen we met z’n allen aan werken, elke dag weer opnieuw, ook vandaag.

Laat een Reaktie achter