Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Alles zal worden afgebroken

Lucas 21:5-19

We willen zo graag zelf de regie houden op ons leven en onze levensomgeving. Het tuinpad van mijn vader moet eindeloos hetzelfde gevoel geven als het vroeger deed toen we nog jong waren. Maar alles op de wereld is voortdurend in verandering. Niets is wat het vroeger was en de geschiedenis herhaalt zich niet echt. Natuurlijk, mensen blijven mensen. Daarom zullen er altijd oorlogen zijn en zullen we altijd van verre oorlogen horen en ze tegenwoordig ook kunnen zien op de televisie. Er zijn in de afgelopen jaren zelfs oorlogen uitgevochten die van begin tot eind rechtstreeks werden uitgezonden op de televisie. Velen herinneren zich ook nog de schrik toen ze zich realiseerden dat het vliegtuig dat ze in zagen vliegen in een hoge wolkenkrabber in New York daar op hetzelfde moment naar binnen vloog en dat het geen herhaling was. Wanhopig zoeken mensen naar een houvast in de chaos die het leven met zich brengt. Waarzeggers, toekomstvoorspellers, astrologen en geestenfluisteraars, kaartleggers en bolkijkers verdienen er soms kapitalen aan. De Bijbel zegt dat je alleen kunt zeggen dat het zal komen. De aarde zal beven, natuurrampen zullen geschieden, er zullen epidemieën uitbreken en as en roet zal zich over de aarde verspreiden en het zonlicht tegenhouden. Dat gebeurde in de dagen van Jezus van Nazareth, dat gebeurde in onze geschiedenis en het zal opnieuw gebeuren. Jezus van Nazareth hield zijn volgelingen voor dat ze ook om hun geloof vervolgd zouden worden. Ook nu zijn er landen op aarde waar gelovigen er rekening mee moeten houden vervolg te worden, al geld dat niet alleen voor volgelingen van Jezus van Nazareth. Niemand zal durven te ontkennen dat in onze jongste geschiedenis een verschrikkelijke vervolging van Joden heeft plaatsgevonden. En het lijkt er op dat er ook een vervolging van moslims zou kunnen plaatsvinden. Ze worden al gewantrouwd en soms ten onrechte verdacht van terroristische plannen. Dat wat in de natuur gebeurd kunnen we weinig beïnvloeden. Maar dat wat tussen mensen gebeurd des te meer. Elke keer als er een ramp gebeurd is er ook een beroep op mensen om hulp te bieden en mensen niet aan hun lot over te laten. Elke keer als er spanningen zijn tussen de mensen is de vraag wie vrede en recht durft te brengen. Daarom de roep je leven te redden door standvastigheid. Want niet de roep om regie over ons eigen leven, te weten wat ons staat te wachten, moet ons gedrag bepalen maar de liefde voor Jezus van Nazareth door wie wij van onze naaste kunnen houden als van onszelf en die ons de kracht geeft op te komen voor de minsten in onze samenleving, vrede te brengen en recht te doen. Dat kunnen we elke dag weer opnieuw, ook vandaag nog.

Laat een Reaktie achter