Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Dit alles is slechts een schaduw

Kolossenzen 2:16-3:4

De gemeente in Kolosse leefde temidden van een roerige religieuze wereld. Door de veroveringen van het Romeinse Rijk en de vermenging van volken en bevolkingsgroepen had men kennis gemaakt met tal van religies en gebruiken. Omdat daardoor ook vaak de relativiteit van de eigen overtuigingen duidelijk was geworden kwamen er ook veel mensen die hun eigen geloof loslieten en op zoek gingen naar betere levensovertuigingen. Daarbij kwamen ze terecht bij stromingen die de geestenwereld voorop zetten en pretendeerden boodschappen te ontvangen van overledenen. Ook stromingen die aan allerlei voedingsvoorschriften en gewoonten het geluk toeschreven. In Joodse kringen was ook een heel verhaal over engelen en hun hierarchie en taakverdeling ontstaan. Zo zelfs dat mensen die engelen gingen vereren. Sporen daarvan zijn overigens ook in de Bijbel terug te vinden als we lezen over aartsengelen en namen tegenkomen als Gabriel en Michael. De brief aan de gemeente van Kolosse verwerpt al die praktijken. Jezus van Nazareth had al zijn geboden samengevat in het heb Uw naaste lief als Uzelf en dat is genoeg. Als je wil weten hoe je dat dan moet doen dan is er de Joodse Bijbel waar je alles in terug kunt lezen. Voor ons is er dan inmiddels ook nog het Nieuwe Testament. Andere geboden en voorschriften heb je niet nodig. En contact met een geestenwereld leidt alleen maar tot bedrog en oplichterij. Het gaat er immers om uiteindelijk de hemel op aarde te brengen en op dat hemelse, het goede en niets dan het goede, dienen wij ons te richten. Ons eigen ik, ons eigen lot, onze eigen toekomst zijn niet meer belangrijk. Het gaat er om hoe het met onze samenleving gaat en of die ingericht is op de zwaksten en de minsten. Wij gaan voor in het delen met anderen en proberen daar zoveel mogelijk mensen in mee te krijgen. Dan komt die hemel op aarde er ook echt en zal de bevrijder van Israël in luister verschijnen als redder van de wereld. Dit gedeelte zou ook aan ons geschreven kunnen zijn. Ook in onze dagen zijn veel mensen de relativiteit van hun kerkelijke overtuigingen in gaan zien. Veel mensen hebben in de gaten dat het niet meer gaat om vroeger geformuleerde leerstellingen maar om  hoe dat geloof leeft in je eigen leven. Maar dat loslaten heeft ook een risico. Ook in onze dagen zijn er mensen die pretenderen met een geestenwereld contact te hebben en dat je daar je geluk aan kunt ontlenen. Ook in onze dagen zijn er voedingsvoorschriften, magische stenen, sterren die je toekomst voorspellen, gymoefeneningen en noem maar op die de moderne mens een religie verschaffen. Maar nog steeds gaat dat geloof in Jezus van Nazareth er over hoe ook onze samenleving ingericht is op de armsten, op de hongerigen in de derde wereld, op de Wajongers, op de WSW’ers en gehandicapten. Wij kunnen en mogen daar elke dag aan werken. Ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter