Home | About | Disclaimer | Emea.nl

U bestudeert de Schriften

Johannes 5:39-47

Jezus van Nazareth citeert zeer regelmatig de Schriften, het Oude Testament. De schrijvers van de vier evangelieën citeren overigens niet de Hebreeuwse Bijbel zoals wij die nu kennen en die ook als basis heeft gediend voor de Nieuwe Bijbel Vertaling, maar ze citeren de Griekse vertaling bijgenaamd de vertaling van de 70, LXX of de Septuagint. Toch staat Jezus van Nazareth niet bekend om alle uren studie die hij zou hebben gepleegd of om het mooi reciteren van lange stukken uit de Hebreeuwse Bijbel. Hij staat bekend om zijn zorg en hulp aan de mensen. Die vijf galerijen vol met zieken en gehandicapten kon hij niet voorbij lopen zonder aandacht aan een zieke te schenken. Hij laat het verschil zien tussen de inhoud en de bedoeling. De inhoud van die Hebreeuwse Bijbel is mooi maar de bedoeling is mooier, het gaat ook daar om de liefde voor God die zich uitdrukt in liefde voor de mensen. Vooral in liefde voor de zwakste mensen, de armen, de weduwen en de wees, de mensen die recht moet worden gedaan. In de discussie die is ontstaan over het feit dat Jezus van Nazareth een man op de Sabbath zijn matras had laten verhuizen van die verzameling zieken bij de Schaapspoort naar zijn eigen huis wijst Jezus van Nazareth er nog maar eens op dat de zorg voor een zieke nu juist het hart van de geschriften van Mozes had gevormd. Wat hij doet is beschreven in de Wetten van Mozes, die moet je niet zozeer kennen maar die moet je vooral doen, dag en nacht, dag in dag uit en juist op de Sabbath die zozeer gewijd is aan de aarde die de God van Israël voor de mensen heeft geschapen, de aarde waarvan God zag dat die goed was. De Wetten van Mozes klagen dus hen aan die er de mond van vol hebben zonder ze ooit te doen naar de bedoeling. Ze worden wel naar de letter uitgevoerd. Natuurlijk de Farizeeën zullen niet liegen, zullen niet stelen en niet moorden, ze zullen niet echtbreken of overspel plegen. Ze geven gerust aalzmoezen aan arme mensen langs de kant van de weg en geven een tiende van hun inkomen aan de Tempel, ze vasten van tijd tot tijd allemaal nuttige en fraaie zaken. Maar een hand uitsteken naar die bedelaars langs de weg is er niet bij, opzoeken van belastinggaarders, de tollenaars, om te zorgen dat het volk niet onnodig wordt uitgeperst is er niet bij. Een keer gaan zorgen voor die zieken en gehandicapten bij de Schaapspoort is er niet bij. De gevangenen opzoeken die door de Romeinen worden gemarteld is er al helemaal niet bij. Het is het conflict tussen de religieuze bovenlaag die een geestelijk verstaan van de Bijbel voorstaan, de godsdienst thuis willen houden en zeker niet in het publieke domein, en de mensen van modder en drek voor wie het allemaal draait om de bevrijding van honger en ellende waartoe de God van Israël de weg heeft gewezen en bereid. Die weg mogen wij ook elke dag weer gaan, ook vandaag weer.

Laat een Reaktie achter