Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Wij zijn slecht en opstandig geweest

Daniël 9:1-8

Vandaag lezen we uit het hart van de ballingschap van Israël. Daar waar het volk treurend zit aan de oevers van de rivieren de Eufraat en de Tigris. Ooit symbolen voor het paradijs nu de grenzen van de ballingschap. En zal die ballingschap ooit voorbij zijn? Daniël leest nog eens terug in de boeken van de profeten wat die er van gezegd hebben. Hij leest bijvoorbeeld in het boek van de profeet Jeremia en komt daar tegen dat het zeventig jaar zal duren na de val van het Babylonische rijk voordat de ballingen terug zullen mogen keren naar Jeruzalem. Er is hoop maar het zal nog een tijd duren. Maar in dat boek van de profeet Jeremia leest Daniël ook nog wat anders. Jeremia had ook opgeschreven waarom het volk in ballingschap werd gestuurd en waarom het generaties, tot in het derde en vierde geslacht, zou duren voordat de God van Israël het opnieuw zou willen wagen met het volk. In het boek van de profeet Jeremia staat beschreven hoe het volk afgodsbeelden had geplaatst in de Tempel in Jeruzalem, hoe op de akkers de palen van Asjera, de kanaänitische vruchtbaarheidsgodin, waren geplaatst, hoe Baäl werd aanbeden en kinderen leven in een vuur werden geworpen als offer aan de god Moloch. Als je dat leest dan begrijp je waarom de God van Israël niet langer met dat volk verbonden wilde blijven. Daniël besluit tot een erkenning van schuld, vasten en rouwen, de rituelen die bij schuld en boete horen. Rouwen om de doden die door de schuld van het volk zijn gevallen, om de afstand die het volk tot de God van Israël had genomen. Lezend in het boek van de profeet Jeremia beseft Daniël dat het volk niet heeft geluisterd naar de waarschuwingen van profeten als Jesaja en Jeremia, dat het nog steeds moeilijk is voor profeten als Ezechiël om gehoor te krijgen bij het volk. Daniël hoort zelf bij de leiders van het volk in ballingschap. Hij bekleedde een hoge positie aan het hof. Hij kan dus getuigen dat de schaamte op zijn gezicht staat, dat hij en de oudsten, de koningen van Israël, de leiders van de ballingen, zich schamen voor de manier waarop het volk zich gedragen heeft. Daniël zal ook hebben beseft dat pas vanuit het inzicht in wat er fout gegaan is hoop kan komen op een nieuwe start, op een terugkeer naar Jeruzalem. Dan is die terugkeer niet alleen een nieuwe verhuizing maar ook een nieuwe manier van leven, opnieuw leven naar de Wet van heb Uw naaste lief als Uzelf. Dat kan dus. Zelfs als je ver bent afgeweken als volk van de richtlijnen van de God van Israël kun je weer opnieuw beginnen. Dat geldt dus ook voor ons. Als wij inzien hoe onrechtvaardige handelsverhoudingen de honger in de wereld in stand houden, dat onze wapenhandel de oorlogen aan de gang houden, dat onze hebzucht kinderen, vrouwen en arbeiders in slavernij gevangen houden, dat wij in onze samenleving de een tegen ander laten opzetten, als wij bereid zijn dat te veranderen dan kunnen ook wij een nieuwe start maken, op weg naar het Koninkrijk van God. Dat kan vandaag nog, ieder van ons kan er vandaag mee beginnen.

Laat een Reaktie achter