Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Dagelijks het kruis op zich nemen

Lucas 9:18-27
 
Het Evangelie van Lucas is geschreven lang na de kruisiging en opstanding van Jezus van Nazareth. Maar de woorden dat je jezelf moet verloochenen en dagelijks je kruis op moet nemen achter Jezus aan hebben tot veel misverstanden geleid. Deze woorden zijn geschreven in tijden van vervolgingen die vele eeuwen doorgingen. Er was een tijd dat Christenen zingend de martelingen ondergingen die tot de dood voerden. Ze stierven immers net als Jezus van Nazareth en zouden zo het Koninkrijk dichterbij brengen, het Koninkrijk waarin geen verdriet meer zou zijn. In die tijd is het Evangelie van Lucas geschreven en die tijd ligt lang achter ons. Heeft dit gedeelte van het Evangelie van Lucas dan geen betekenis meer voor ons? Integendeel. Wie je bent of wat je doet voor de kost maakt in het Koninkrijk van Jezus van Nazareth niet zoveel uit. Je bent nooit te belangrijk, te voornaam of te rijk om er aan mee te doen. Je bent ook nooit te onbelangrijk, te gewoon of te arm om er aan mee te doen. Al die etiketten die je in de wereld opgeplakt krijgt doen niet ter zake. Het leven dat je volgens anderen leidt moet je achter je laten en zoals Johannes de Doper riep moet je een ander leven gaan leiden. Dat leven is niet gericht op succes voor jezelf. In die zin neem je een kruis op je, je zet een kruis door het streven naar succes en aanzien, je zet een kruis door alles wat er in deze wereld van je wordt verwacht. Of je wordt uitgelachen, bespot en vervolgd misschien, het maakt niet uit. Vervolgd zul je in onze samenleving nog niet direct worden maar bespot en uitgelachen misschien wel. Wie zich bekommerd om daklozen, asielzoekers, hongerigen, naakten, gevangenen wordt nog wel eens meewarig aangekeken en voor gek verklaard. Soms wordt zelfs geprobeerd de zorg voor de zwaksten tot misdrijf te verklaren. Kinderen van asielzoekers die op straat zijn gezet opvangen bijvoorbeeld. In onze dagen hebben we het nog gemakkelijk die pogingen af te wenden, Majoor Bosshardt kan als voorbeeld opgevoerd worden. Haar unieke persoonlijkheid maakte zoveel indruk dat zo kort na haar overlijden  iedereen die kiest voor de weg van Jezus van Nazareth zich in haar licht mag koesteren. Maar dat gaat voorbij. Zeker als je om recht en gerechtigheid roept, vindt dat iedereen een plaats in onze samenleving verdient, dat Samen Werken en Samen Leven niet kan zonder Samen Delen. Ook het werk voor de zwaksten als navolging van Jezus van Nazareth wordt verdacht gemaakt. De fundamentalistische atheïsten hebben het liefst dat je een eigen belang hebt bij de zorg voor de zwaksten. Maar je kruis opnemen betekent nu juist dat je er geen eigen belang bij hebt. Er is geen God die jouw plaats in neemt, geen God in de hoge die je vijanden afweert, nee, jij  bent de handen en voeten van die God, jij bent de stem van de lijdenden. Dus komt het aan op volhouden, standvastig zijn hebben we pas gelezen. Dan komt het er op aan je niet te schamen voor de boodschap van bevrijding voor alle mensen. Die boodschap heet het Evangelie, dat lezen we niet alleen elke dag, dat dienen we ook te doen, al dienend,elke dag opnieuw.

Laat een Reaktie achter