Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Hij heeft zich over de armen ontfermd

Jesaja 49:8-13

Het lijkt er niet altijd op dat het beter wordt op aarde. Maar de Apartheid in Zuid-Afrika is verdwenen en we kunnen de mensen daar nu helpen om een welvarende samenleving op te bouwen. Amerika heeft een zwarte president en we kunnen er gebruik van maken om het rascisme in eigen land te bestrijden. De volken in de wereld werken op allerlei gebied samen en de financiële crisis dwingt ze om nog meer samen te werken, wij kunnen er gebruik van maken door nog harder om eerlijke handelsverhoudingen te vragen. Zo komt er een generaal van de Verenigde Naties vertellen dat er minder gevochten wordt in Darfur, tijd om de mensen daar massaal een nieuwe toekomst te geven. De armen worden nooit en nimmer vergeten zegt de Profeet in het gedeelte van vandaag. Sion klaagt wel dat zij is vergeten  maar de plaats waar het Heb-Uw-Naaste-Lief-Als-Uzelf zou moeten worden bewaard zal worden herbouwd en daarmee zal ook die Wet weer onverkort tot leven komen. Het is bar wennen voor de ballingen in Babel. Die koning Cyrus had wel mooi praten met zijn bevel om terug te keren en de Tempel te herbouwen maar zo’n onderneming roept allereerst een hoop vragen op. Hoe zit het met de vreemde volken die handenwrijvend langs de weg stonden om de ballingen voorbij te zien komen op weg naar Babel. De Tempel in Jeruzalem is verwoest en de Ark met de stenen platen zijn verdwenen. Hoe moet dat met de Godsdienst? De gelovigen hadden overigens de tijd in Babel nuttig gebruikt. Alle oude verhalen over het volk Israël en zijn God hadden ze verzameld. Van diverse heiligdommen waren de oude geschriften meegenomen en de Priesters van de Tempel en de ambtenaren van het paleis hadden archieven en geschriften bij elkaar gebracht. Met alles bij elkaar hadden ze samen de eerste boeken samengesteld die later de Hebreeuwse Bijbel zouden gaan vormen. Daarom kan de Profeet in vertrouwen zeggen dat ze op weg kunnen gaan en dat ze zullen merken hoe het zal gaan als de tijd daar is. Voor die koningen en die vreemde volken hoeven ze niet bang te zijn. Ook voor de reis niet: “de zon zal hen niet steken overdag, bij nacht de maan niet” herdichtte Huub Oosterhuis dit gedeelte uit het boek van de profeet Jesaja. Zo was het bij de uittocht uit Egypte, zo zal het zijn bij de terugkeer uit de ballingschap. Want niet alleen uit Babel zal het volk terugkeren. Er wordt ook gesproken over Syene, dat ligt in het zuiden van Egypte, waar nu Aswan is. Daar was vanouds een garnizoen van Joodse soldaten en ook die komen terug zegt de profeet. De successen van de armen moeten ook ons inspireren om ons dag in dag uit in te zetten voor die betere wereld, voor dat Koninkrijk van God. Dat koninkrijk is onafwendbaar, dat komt er echt, daar mogen we ook vandaag aan werken.

Laat een Reaktie achter