Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Vele eersten zullen de laatsten zijn

Marcus 10:23-31

Soms is het lastig als je de Bijbel in van die kleine stukjes leest, zoals wij hier doen. Je loopt dan kans de samenhang in het verhaal te gaan missen. Dit verhaal begon met de mededeling van Jezus dat het gaan naar Jeruzalem niet het meest gemakkelijke avontuur zou worden. Het vasthouden aan de Wet van de Woestijn die daar werd bewaard maakt je niet direct vrienden. Allereerst moet je dan beseffen dat dienen gaat boven heersen, dan moet je worden als een kind, de geboden volgen maar verkopen wat je hebt en dat delen met hen die niets hebben, en als je dan alles opgeofferd hebt wat eigenlijk normaal is, je baan, je gezin, je famillie dan moet je er maar op vertrouwen dat je door al die ellende heen het honderdvoudige terugkrijgt. De oogst zit dus niet in het materiële gewin waar je dan ook maar van moet afzien. De winst zit in een betere samenleving, die zich niet af vraagt wie de baas wordt, Bos of Balkenende, maar voor wie er gezorgd gaat worden, voor de rijken met hun onbeperkte bonusinkomsten en hun maximale hypotheekrenteaftrek, of voor de armen, met hun zorgpremie, hun stijgende huurlasten en de stijgende prijzen voor schoolboeken en het onderwijs van hun kinderen. Gaan we de komende jaren ons bezit beschermen door vreemden te weren, de lonen laag houden door groepen in de bevolking tegen elkaar op te zetten, of gaan we delen door eerlijke prijzen voor producten uit arme landen te betalen en actief te zorgen dat de vreemden die hier wonen ook bij onze samenleving gaan horen. Het lijkt er op dat de keuzes uit het verhaal van Jezus van Nazareth het ook voor ons niet populair zullen maken. De VOC mentaliteit van handelsgeest en uitbuiting, van eigen winst voorop, lijkt populairder te worden dan de geest van Jezus, van zorg voor elkaar en dienen eerst. Aan ons de keus zoveel mogelijk mensen te overtuigen van de waarde van het Koninkrijk van Liefde, Recht en Vrede.

?

Laat een Reaktie achter