Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Maar de zevende dag is het sabbat

Leviticus 23:1-8

Wat is de belangrijkste feestdag voor Joden en Christenen? Het Paasfeest, of Pesachfeest zoals de Joden het noemen? Nee dus. Bij de opsomming van van de religieuze feesten voor het volk Israel komt de Sabbat voor de Pesach. Bij alles wat je doet, alles wat je maakt of voortbrengt moet je op de zevende dag rusten om te zien dat hetgeen je doet goed was. En als het niet goed was is het goed dat je dat gezien hebt want dan kun je het in de komende week van zes dagen herstellen om op de zevende dag te rusten en te zien dat het goed was. Christenen hebben in de loop van de geschiedenis de sabbat vervangen door de eerste dag van de week. Op die dag kwamen ze bij elkaar om de opstanding van Jezus van Nazareth te vieren en te oefenen in het breken van het brood en delen met de armen. Twee dagen achter elkaar niet werken was een al te grote luxe, dat wordt ook niet van ons gevraagd. De voorschriften voor de Pesach die we in het gedeelte van vandaag lezen brengen ons op het spoor waarom het zo belangrijk is dat iedereen op dezelfde dag het werk laat rusten. Want in onze samenleving willen de goden van winst en profijt zeven dagen lang gediend worden.Omzet moet er gedraaid worden, offers gebracht, winst vergroot, profijt geschapen, de goden van winst en profijt kunnen geen dag zonder. In de voorschriften over het feest van het ongezuurde brood lezen we dat je de eerste dag als een heilige dag samen moet vieren. Dat feest is de herdenking van de bevrijding uit de slavernij van Egypte, eigenlijk de bevrijding van de dood. Voor christenen is die bevrijdingsdag over gegaan op de eerste dag van elke week, daarom wordt er in veel kerken elke zondag ongezuurd brood gebroken, gedeeld en gegeten. Dan wordt bevrijding van de slavernij, bevrijding van de dood gevierd. En dat vieren doe je samen. Door allemaal het werk neer te leggen op die ene dag in de week belijden we ook niet afhankelijk te zijn van de goden van winst en profijt. Het gaat daarbij niet om wat we mogen of niet mogen, het gaat er daarbij om te zien wat er goed is. Want als het niet goed is wat er zich in onze samenleving  afspeelt dan hebben we zeker een week nodig om het weer ten goede te laten keren. Als we allemaal op verschillende dagen vrij hebben dan werken we eigenlijk allemaal de hele tijd. Dan kunnen we nooit samen vieren dat we bevrijdt zijn van slavernij en dood. Dan kunnen we nooit samen nagaan wat er nog niet goed is als we naar onze wereld kijken, dan komen we er ook nooit toe samen aan het werk te gaan om te zorgen dat het goed wordt. Daarom is die sabbat, daarom is die eerste dag van de week zo belangrijk, het is het begin van de volmaakte wereld, begin daarom met de zondag vrij te houden en verzet je tegen alle druk om dan ook te moeten werken.

Laat een Reaktie achter