Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Respecteer zijn heilige status

Leviticus 21:1-12

In het Nieuwe Testament worden de gelovigen opgeroepen om een volk van Koningen en Priesters te worden. Wat Koningen zijn weten we maar al te goed, overal op aarde zijn er immers machthebbers die zich beter wanen dan hun onderdanen, die zich weten te verrijken en boven elke wet verheven achten. Maar wat zijn Priesters in dit verband. Dat zijn toch niet de vrijgezellen van de Roomse zogenaamde Kerk die, zoals nu in Ierland weer eens is gebleken, kinderen voor hun leven beschadigen. Zij worden Priesters genoemd om de macht van de Roomse zogenaamde Kerk over gelovigen te bevestigen. Zonder hen kunnen die arme gelovigen immers niet zalig worden. Als arme weesjes zijn zij achtergebleven toen hun Heer Jezus van Nazareth de troon aan de rechterhand van God besteeg en alleen door de Priesters kunnen ze in contact met God komen. Protestanten verwerpen dit geloof als afgoderij. God is direct aan te roepen door de gelovigen en samen moeten gelovigen een volk van Koningen en Priesters worden. In het Bijbelgedeelte van vandaag lezen we wat dat Priester zijn in houdt. “Hij biedt jullie God voedsel aan” staat er en wat mag dat dan wel betekenen. Offers in de Tempel werden immers gedeeld, het zijn de Priesters en levieten die er van eten en als alles goed gaat dan richten de gelovigen in de Tempel een maaltijd aan met hun familie, de armen, de slaven, de vreemdelingen en de dienaren van de Tempel. Dat voedsel aan God aanbieden is dus het voordoen hoe met de minsten op aarde gedeeld moet worden. En verder zie je, als je nauwkeurig leest, dat een Priester het leven moet kiezen en niets, ook zichzelf niet, mag beschadigen. Geen haar knippen, niet pronken met dat haar, geen tatoes, zeker niet om religieuze redenen, en niet met lijken in de weer. Een Priester is er voor de levenden en voor het leven, dat komt immers van God. En wat dan met hoererij? Een vrouw is geen dood object met wie je je lusten kunt bevredigen. Een Priester heeft daarvan het voorbeeld te geven en houdt zich er verre van. In het Oude Testament zijn de Priesters de nakomelingen van Aäron, de broer van Mozes. De Wet van heb Uw naaste Lief als Uzelf is de directe familie van de religie van Israël. In het boek Jozua lezen we later dat recht wordt gesproken door de Levieten, de dienaren in de Tempel die zich overal in het land mochten vestigen juist om recht te spreken. In het Nieuwe Testament zijn het alle gelovigen die tot Priester geroepen zijn. Hun lichaam is de Tempel van God geworden. Zij houden zich bij uitstek bezig met het leven, met het laten leven van de hongerigen door hen te voeden, van de naakten door hen te kleden, van de lammen door hen weer in beweging te brengen en van de blinden door hen het licht te laten zien. Kies dan het leven en maak je niet als wezen afhankelijk van andere machthebbers dan de ene Heer.

Laat een Reaktie achter