Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Ik zal een vredesverbond met ze sluiten

Ezechiël 34:23-31

Ezechiël loopt ogenschijnlijk op de feiten vooruit. Veel van zijn toehoorders zullen hun schouders opgehaald hebben. Voor hen zullen die beloften zeer ongeloofwaardig geklonken hebben. Ze waren immers in ballingschap. De vreemde heersers die hen uit hun eigen land hadden  meegenomen waren toch niet van plan hen snel weer terug te brengen. In het verhaal over de slavernij in Egypte werd verteld dat ze daar wel 400 jaar hadden verbleven en dat verblijf was geëindigd in een wrede slavernij. En dan een koning als David weer op de troon zetten? De machthebbers van Babel zullen wel uitkijken. Een koning in Israël die de onafhankelijkheid van Israël weet te garanderen ook tegen de sterkste vijanden, het is bijna ondenkbaar. Toch heeft die vredesvorst David ook een andere kant. Hij was niet alleen militair heerser die vrede had gebracht aan het volk. Hij had ook de ark met de Wet van heb Uw naaste lief als Uzelf weer in het midden van het volk geplaatst. Zijn zoon had er een Tempel in Jeruzalem voor gebouwd, maar het was David die de Tempeldienst had ingesteld. En in het visioen van Ezechiël zullen de schapen vooral ook op de heuvel van God worden geweid, dat is op de Tempelberg in Jeruzalem. Die Wet moet dus kennelijk weer het middelpunt van het volk worden. Dat kan ook in de ballingschap. Daarom worden natuurlijk de onnutte priesters die zichzelf verrijkten vervangen door een koning die de Wet van eerlijk delen weet in te voeren en te handhaven. Daarvoor hoef je natuurlijk niet op een koning te wachten, daar kun je zelf direct mee beginnen, waar je je ook bevindt. Dan wordt het visioen van Ezechiël niet iets van een verre ongewisse toekomst maar dan wordt het een visioen dat vandaag, hier en nu, kan beginnen. Dan wordt voor ons zo’n visioen niet iets van een ver onbekend verleden maar ook een visioen van vandaag, hier en nu. Want als een volk in ballingschap kan besluiten zich aan de Wet van heb Uw naaste lief als Uzelf te gaan houden dan kunnen wij in een welvarend westers land dat ondanks een financiële crisis ook gaan doen. Dan kunnen we net gaan doen of ook hier een Koning David regeert die deze Wet in het hart van ons volk geplaatst heeft. Christenen wijzen elkaar er graag op dat volgens de verhalen in het Nieuwe Testament Jezus van Nazareth zou afstammen van Koning David en zelfs geboren werd in de stad van David, Bethlehem. Het volgen van Jezus van Nazareth is voor Christenen het Koningschap van David erkennen zoals Ezechiël dat hier heeft bedoeld. Dan zijn we een volk van delen met de minsten op aarde, dan stellen we de bestrijding van de voedselcrisis, waar miljoenen een hongerdood door sterven, boven de bestrijding van de financiële crisis waar de bankiers evengoed miljoenen in hun zak gestoken hebben. Met delen kunnen we vandaag opnieuw beginnen.

Laat een Reaktie achter