Home | About | Disclaimer | Emea.nl

Hij maakte dat goede nieuws bekend

Lucas 4:31-44

Het dorp waar Jezus zich terugtrekt heet eigenlijk het dorp van rust. Maar rustig was het allerminst. Zelfs op de rustdag wordt er nog een beroep op hem gedaan. Dat hij werkt als leraar valt niemand op, maar als hij iets doet voor een lijdende medemens maakt dat de tongen los. Het is nu eenmaal gemakkelijker te praten over dat wat anderen raakt dan over dat wat je zelf eigenlijk los moet laten. De manier waarop je de wereld om je heen benaderd, waarop je met mensen omgaat is vaak verkeerd. Je weet het dan wel maar een heilig boontje zoals Jezus wil je nu ook weer niet zijn. Jezus zorgde er voor dat mensen weer mee kunnen doen in de samenleving als gewaardeerde mensen. En je hoeft niet bang te zijn dat mensen je daarvoor uitlachen of bespotten. En een heilig boontje hoef je al helemaal niet te zijn. In dit gedeelte gaat het over de vele genezingen die Jezus verrichte in zijn dorp. Ze hebben de schrijver van dit evangelie dan ook wel arts of medicijnmeester genoemd. Eigenlijk weten we niet precies wie het evangelie geschreven heeft omdat er geen eigen naam van de schrijver in voorkomt en de brief waarin Lucas als arts genoemd wordt is ook al niet van Paulus al doet de schrijver van wel, maar dat je goed doet door mensen weer in de samenleving mee te laten doen is een heldere boodschap. Rust is er dan niet meer bij, overal blijken ineens mensen buiten de boot te vallen. Zelfs als Jezus zich terugtrekt op een eenzame plaats weten mensen hem te vinden. Maar het gaat Jezus niet om de wonderen, maar om de mensen. De bevrijding van de armen is immers aangebroken. Door mensen ertoe te brengen te delen, zoals Johannes al had gezegd, verdwijnt de armoede en worden mensen bevrijdt van hun ellende. Dat goede nieuws wordt op alle plaatsen verkondigd waar nog uit de Hebreeuwse Bijbel werd gelezen. Op al die plaatsen waar nog de verhalen klonken over de Wet van de Woestijn en de profeten die de ellende van het volk opmerkten en de weg wezen om die ellende op te heffen. Die bevrijding was het goede nieuws dat verkondigd moet worden. Ja moet worden, want ook vandaag kunnen we beginnen door eerlijk te delen de armoede in de wereld op te heffen. Bush hebben we niet gehoord over eerlijke handelsverhoudingen met de arme landen in de wereld dus moeten we er zelf maar aan beginnen. Veel organisaties sturen briefjes aan informateur Wijffels op het Catshuis in Den Haag, misschien moeten wij een briefje sturen met de vraag of de nieuwe regering niet wil rusten voor er eerlijke handelsverhoudingen in de wereld zijn. Breekt dat koninkrijk toch nog baan.

?

Laat een Reaktie achter